İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Exchange Server 2016

KURSUN MÜDDƏTİ:

2 ay (16 dərs)

KURSUN VAXTI:

19:00-21:00 - həftə içi (həftədə 2 dəfə)


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • ​​​İT-nin əsasları təlimini bitirən şəxslər;
 • İlkin şəbəkə biliklərinə malik olan mütəxəssislər;
 • Windows Server əməliyyat sistemi üzrə biliklər;
 • Exchange Server 2016 biliklərinə dərindən yiyələnmək istəyən şəxslər.

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrədilir:

- Mərkəzi mail serverlərin qurulması və konfiqurasiyası;
- Elektron poçtlara nəzarət və mail serverlərin təhlükəsizliyi;
- Kliyent girişlərinin idarə olunması;
- Mobil qurğularla inteqrasiya.

TƏLİM PROQRAMI:

  1.Module:

  1. Overview of Exchange Server 2016

  2. Requirements and deployment options for Exchange Server 2016

   

  2.Module:

  1. Exchange Server 2016 management

  2. Overview of the Exchange 2016 Mailbox server

  3. Configuring Mailbox servers

   

  3.Module:

  1. Exchange Server 2016 recipients

  2. Managing Exchange Server recipients

  3. Configuring address lists and policies

   

  4.Module:

  1. Overview of the Exchange Management Shell

  2. Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell

  3. Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell scripts

   

  5.Module:

  1. Configuring client access services in Exchange Server 2016

  2. Managing client services

  3. Client connectivity and publishing of Exchange Server 2016 services

  4. Configuring Outlook on the web

  5. Configuring mobile messaging on Exchange Server 2016

   

  6.Module:

  1. High availability in Exchange Server 2016

  2. Configuring highly available mailbox databases

   

  7.Module:

  1. Implementing Exchange Server 2016 backup

  2. Implementing Exchange Server 2016 recovery

   

  8.Module:

  1. Overview of message transport

  2. Configuring message transport

  3. Managing transport rules

   

  9.Module:

  1. What is certificate authority?

  2. Installing and configuring public certificate

   

  10.Module:

  1. Monitoring Exchange Server 2016

  2. Troubleshooting Exchange Server 2016

   

  11.Module:

  1. Securing Exchange Server with RBAC

   

  12.Module:

  1. What is a loadbalancer?

  2. Install and configure loadbalancer

  3. Configuring high availability of Client Access services

   

  13.Module:

  1. Discuss migration scenarios

  2. Offline migration of Exchange Server 2013/2016 to Exchange Server 2016

  3. Online migration of Exchange Server 2013 to Exchange Server 2016

   

  14.Module:

  1. Configuring audit logging on Exchange Server 2016

  2. Maintaining Exchange Server 2016

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;
  • Microsoft şirkətinin rəsmi tədris proqramı əsasında dərslər.

   

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan və ingilis dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı