7 Fevral ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNƏ XİTAM VERİLDİKDƏ İŞÇİLƏRİN TƏMİNATI - ÖDƏNİŞSİZ SEMİNAR

Əmək Münasibətlərinə Xitam verilməsi zamanı yaranan işçilərin təminat alma hüququ və onun təmin edilməsi barədə praktiki misallarla tanış olub təcrübə əldə etmək istəyirsiniz?

Elə isə, 28 senyabr saat 15:00-da İKT LAB Tətbiq və Tədris Mərkəzinin HR sahəsi üzrə təşkil etdiyi ödənişsiz seminara qoşulmağa tələsin!

ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ ZAMANI SON
HAQQ-HESABLAR

  • ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNƏ XİTAM VERİLƏRKƏN İŞÇİLƏRİN TƏMİNATLARI;
  • ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNİN İŞƏGÖTÜRƏN TƏRƏFİNDƏN LƏĞVİ ZAMANI RAZILAŞMALAR;
  • ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNƏ XİTAM VERİLƏRKƏN SON HAQQI HESABIN APARILMASI;
  • ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNƏ XİTAM VERİLMƏSİNİN SƏNƏDLƏŞDİRİLMƏSİ QAYDALARI.

TƏLİMÇİ: Hacıyev Ramin Xasay oğlu

Təcrübə: “PEŞƏKAR FUTBOL LİQASI” ictimai birliyi - İnsan Resursları üzrə Baş
Mütəxəssis, Təhsil: Hüquqşünas (Gəncə
Humanitar Kolleci), MENECMENT
(Atatürk Universiteti), Fəaliyyət: “HRM” WhatsApp sosial şəbəkə qrupunun Əmək Qanunvericiliyi üzrə məsləhətçisi.
 

` `