Müəllimlərimiz

VAHİD QASIMOV

Proqramlaşdırma və kodlaşdırma


İş təcrübəsi: 20 ilə yaxın

Hal-hazırda Bakı Mühəndislik Universitetində

baş müəllim vəzifəsində çalışır. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kataloq/

` `