Müəllimlərimiz

CAVİD ƏLİYEV

Proqramlaşdırma və kodlaşdırma


İş təcrübəsi: 5 ilə yaxın.

Bir sıra özəl şirkətlərdə proqramçı kimi fəaliyyət göstərib. Hal-hazırda Universal Business Solutions-da Software developer olaraq fəaliyyət göstərir.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cavid- aliyev-74439a159/

` `