Müəllimlərimiz

AYAZ KƏRİMOV

Dizayn və qrafika


Photoshop

İş təcrübəsi: 5 ildən çox.

“Azərbaycanda Elektron Hökumətin yaradılması” layihəsinin iştirakçısı olmuşdur. İnformasiya- Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzinin Böyük mütəxəssisi vəzifəsində çalışır.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ayaz- karimov-122499102/

` `