İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Sıfırdan Peşəkar proqramlaşdırma

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

Cavid Əliyev

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

8 ay (64 dərs)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

19:00-21:00 - həftə içi (həftədə 2 dəfə)

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 2400 azn 

Adi - 200 azn (aylıq)

Güzəştli* - 150 azn (aylıq)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət.


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Sıfırdan proqramlaşdırma ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər;
 • Proqramlaşdırma ilə məşğul olan yeni mütəxəssislər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Proqramlaşdırma məntiqi, alqoritmlərin öyrənilməsi;
 • Desktop və web application-ların yaradılması və onlar üzərində praktiki işlər;
 • Veb saytların hazırlanması

TƏLİM PROQRAMI:

  C# ilə proqramlaşdırmaya giriş

  • Proqramlaşdırmaya giriş
  • Dəyişənlər, dəyişən tipləri. Tip çevrilmələri
  • Operatorlar
  • İdarəetmə instruksiyaları. Şərt ifadələri
  • Dövr ifadələri
  • Massivlər. Sətirlər
  • Metodlar. Obyekt yönümlü proqramlaşdırmaya giriş.
  • Siniflər, konstruktorlar, əlçatma modifikatları
  • DataStructurelar. LinkedList
  • Queue. Stack (massivle)
  • Queue Stack ( LinkedList ile)
  • SortedLinkedList , CircularLinkedList , DoubleLinkedList
  • Alqoritmlər. Alqoritm analizi.
  • Sıralama alqoritmləri (Sort) Baloncuq sıralaması (BubbleSort
  • Seçmə sıralaması (Selection Sort)  , Əlavə etmə sıralaması (InsertionSort) , Sayma sıralaması (Counting Sort)
  • Merge Sort , QuickSort

   

  C# ilə üstün səviyyə

  • Referans və dəyər tipləri arasındakı fərq. Ref və out açar sözləri
  • İstisnaların emalı (try-catch, throw, finally)
  • Form alətləri ilə iş
  •  Törəmə və polimorfizm. (Inheritance and polymorphism
  • İnterfeyslər.
  • Deleqatlar və hadisələr
  • Verilənlər bazaları. Verilənlər bazası normallaşdırma qaydaları
  • MsSQL. CRUD (Create, Update, Delete) əməliyyatları
  • T-SQL Funksiyalar
  • Məhdudlaşdırıcılar. Əsas açar (Primary key) və Unikal Açar (Unique key)
  • Xarici açar məhdudlaşdırıcısı və onun növləri. (Foreign key)
  • Susmaya görə məhdudlaşdırıcı (Default constraint) və Yoxlama məhdudlaşdırıcısı (Check constraint)
  • Cədvəllərin birləşdirilməsi. Horizontal birləşdirmə (Inner Join, Outer Join, Cross Join)
  • Vertical birləşdirilmə. ( Union, İntersect, Except JOİN)
  • Saxlanılan prosedurlar ( Stored procedure)
  • MsSQL xətalar (Exceptions)
  • Tranzaksiyalar və Paralellik Anomaliyaları
  • Tətikləyicilər (Triggers)
  • ADO.NET Entity Framework-ə giriş
  • WPF application yaradılması. XAML kodları ilə stillər


  HTML-CSS ilə front-end proqramlaşdırma

  • İnternet nədir? İnternet necə işləyir? Web proqramlaşdırmaya giriş
  • HTML. HTMLə giriş. HTML elementləri - teqlər
  • HTML atributlar. Style atributu
  • HTML Linklər, Cədvəllər, Şəkillər, Siyahılar
  • HTML Formlar
  • CSS.  CSS Arxa Fon (Background)
  • CSS Borders. Margin and Padding

   

  C# ilə web proqramlaşdırma - ASP.NET

  • MVC dizayn şablonu. (MVC Design Pattern) ASP.NET MVC çalışma prinsipi
  • Action Result tipləri
  • ASP.NET MVC Routing. Route Attribute istifadəsi
  • ASP.NET View
  • ASP.NET Controllerlər
  • ASP.NET Modellər
  • ASP.NET Controllerdən View-a məlumat ötürmək
  • Layout və Partial View istifadəsi
  • Entity Framework ilə ASP.NET Modellər yaratma
  • ASP.Net Data Annotations
  • ASP.Net Client-Side Validation
  • ASP.Net Server-Side Validation
  • ASP.Net Authentication
  • ASP.Net Authorization
  • ASP.Net sənədlərin "bundle" olunması. (BundleConfig)

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)

SERTİFİKATLAR:

  Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `