İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Super Admin - Windows Server inzibatçısı

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

7 ay (56 dərs)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

19:00-21:00 - həftə içi (həftədə 2 dəfə)

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 2800 azn 

Adi - 200 azn (aylıq)

Güzəştli* - 180 azn (aylıq)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət.


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • ​​​İT-nin əsasları təlimini bitirən şəxslər;
 • İlkin şəbəkə biliklərinə malik olan mütəxəssislər;
 • Sistem inzibatçılığı sahəsi üzrə biliklər əldə etmək istəyən yeni mütəxəssislər;
 • Sistem inzibatçılığı üzrə beynəlxalq sertifikat imtahanlarına hazırlaşan şəxslər;
 • Sİstem inzibatçısı olmaq istəyən şəxslər.

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Windows Server 2016-nin yüklənməsi və tənzimlənməsi;
 • Windows Server-də Active Directory infrastrukturunun idarə olunması;
 • Şəbəkə xidmətlərinin və “Microsoft Hyper-V” xidmətlərinin hazırlanması və tənzimlənməsi;
 • Backup serverlərin yaradılması.

 

Aşağıdakı beynəlxalq setifikat imtahanlarına hazırlıq:

 • Installing and Configuring Windows Server 2016 -  70-410;
 • Administering Windows Server 2016 - 70-411;
 • Configuring Advanced Windows Server 2016 Services - 70-412

TƏLİM PROQRAMI:

  System Administration Essentials

   Bu təlimə Windows Server 2016 (70-740; 70-741; 70-742) daxildir.

  Təlimin proqramı xüsusilə yeni başlayanlar və tələbələr üçün hazırlanıb!

  Təlim praktiki və nəzəri olaraq keçirilir!

   

  1.Module:

  1: Introducing Windows Server 2016

  2: Preparing and installing Windows Server GUI

  3: Preparing for upgrades and migrations

  4: Migrating server roles and workloads

  5: Windows Server activation models

   

  2.Module:

  1: Managing disks in Windows Server

  2: Managing volumes in Windows Server

  3: Overview of DAS, NAS, and SANs

  4: Comparing Fibre Channel, iSCSI, and Fibre Channel over Ethernet

  5: Understanding iSNS, DCB, and MPIO

  6: Configuring sharing in Windows Server 2016

  9: Implementing Data Deduplication

   

  3.Module:

  1: Data Protection Overview

  2: Backing up and restoring by using Windows Server Backup

   

  4.Module:

  1: Introduction to deployment images

  2: Creating and managing deployment images by using WDS

  3: Virtual machine environments for different workloads

   

  5.Module:

  1: WSUS overview and deployment options

  2: Update management process with WSUS

  3: Overview of Windows Server 2016 monitoring tools

  4: Using Performance Monitor

  5: Monitoring event logs

   

  6.Module:

  1: Overview of the DHCP server role

  2: Deploying DHCP

  3: Managing and troubleshooting DHCP

   

  7.Module:

  1: Implementing DNS servers

  2: Configuring zones in DNS

  3: Configuring name resolution between DNS zones

  4: Configuring DNS integration with AD DS

  5: Configuring advanced DNS settings

   

  8.Module:

  1:Networking features and considerations for branch offices

  3:Securing Files and Folders

  4:Protecting Shared Files and Folders by Using Shadow Copies

  6:Implementing Encryption

  7:Overview of FSRM

  8:Using FSRM to Manage Quotas, File Screens, and Storage Reports

  9: Overview of DFS

  10:Configuring DFS Namespaces

  11:Configuring and Troubleshooting DFS Replication

   

  9.Module:

  1: Overview of AD DS

  2: Overview of AD DS domain controllers

  3: Deploying a domain controller

   

  10.Module:

  1: Managing user accounts

  2: Managing groups in AD DS

  3: Managing computer objects in AD DS

  4: Implementing and managing OUs

   

  11.Module:

  1: Overview of advanced AD DS deployments

  2: Deploying a distributed AD DS environment

  3: Configuring AD DS trusts

   

  12.Module:

  1: Overview of AD DS replication

  2: Configuring AD DS sites

  3: Configuring and monitoring AD DS replication

   

  13.Module:

  1: Introducing Group Policy

  2: Implementing and administering GPOs

  3: Group Policy scope and Group Policy processing

  4: Troubleshooting the application of GPOs

  5: Implementing administrative templates

  6: Configuring Folder Redirection, Software Installation, and Scripts

  7: Configuring Group Policy preferences

   

  14.Module:

  1: Securing domain controllers

  2: Implementing account security

  3: Implementing audit authentication

  4: Configuring managed service accounts

   

  15.Module:

  1: Deploying CAs

  2: Administering CAs

  3: Troubleshooting and maintaining CAs

  4: Deploying and managing certificate templates

  5: Managing certificate deployment, revocation, and recovery

  6: Using certificates in a business environment

  7: Implementing and managing smart cards

   

  16.Module:

  1: Monitoring AD DS

  2: Managing the Active Directory database

  3: Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions

   

  17.Module:

  1:Print Server Overview

  2:Configure Print Server

  3:Configuring Network Printing

  4:Configure FTP Server

   

  18.Module:

  1.Remote Desktop Services Overview

  2.Configuring RDS

   

  Exchange Server 2016

  Bu əsasən praktiki Exchange Server 2016 təlimidir.

  Təlimin proqramına xüsusi olaraq bəzi əlavələr edilib.

  Təlim praktiki və nəzəri olaraq keçirilir.

   

  19.Module:

  1. Overview of Exchange Server 2016

  2. Requirements and deployment options for Exchange Server 2016

   

  20.Module:

  1. Exchange Server 2016 management

  2. Overview of the Exchange 2016 Mailbox server

  3. Configuring Mailbox servers

   

  21.Module:

  1. Exchange Server 2016 recipients

  2. Managing Exchange Server recipients

  3. Configuring address lists and policies

   

  22.Module:

  1. Configuring client access services in Exchange Server 2016

  2. Managing client services

  3. Client connectivity and publishing of Exchange Server 2016 services

  4. Configuring Outlook on the web

  5. Configuring mobile messaging on Exchange Server 2016

   

  23.Module:

  1. Overview of message transport

  2. Configuring message transport

  3. Managing transport rules

   

  24.Module:

  1. What is certificate authority?

  2. Installing and configuring public certificate

   

  25.Module:

  1. Securing Exchange Server with RBAC

   

  26.Module:

  1. Configuring audit logging on Exchange Server 2016

  2. Maintaining Exchange Server 2016

   

  27.Module:

  1. Overview of Spam Titan/GFI Mail Essentials

  2. Configuring Spam Titan/GFI Mail Essentials

   

  FortiGate Firewall Administration

  Təlim praktiki və nəzəri olaraq keçirilir!

   

  28.Module:

  1. Introduction to FortiGate

  2. What’s New in FortiOS 5.4, 5.6, 6.0

  3.System Resources

   

  29.Module:

  1. Network Interface

  2. Routing (Static Route, Policy Route)

   

  30.Module:

  1. IPv4 Policy

  2.DoS Policy

  3. Address, Services, Schedules

  4.Network Address Translation (NAT), Virtual IP, Static NAT, IP Pools

  5.Traffic Shapers, Shaping Policy

   

  31.Module:

  1. LDAP Servers

  2. Fortinet Single Sign-On (FSSO)

  3. Radius Server

  4. Local Users and Groups

    

  32.Module:

  1. SSL VPN

  2. Ipsec VPN

   

  33.Module:

  1. AntiVirus

  2.Web Filter

  3.DNS Filter

  4.Application Control

  5.Intrusion Prevention & Denial of Service (IPS)

   

  34.Module:

  1. Log Settings

  2. Alert E-mail

  3.Local Reports

   

  VMware vSphere 6.5 Administration 

  Təlimin proqramı xüsusilə yeni başlayanlar və tələbələr üçün hazırlanıb!

  Təlim praktiki və nəzəri olaraq keçirilir!

   

  35.Module

  1.VMware and vSphere background  

  2.VMware vSphere as an infrastructure foundation 

  3.Storage platform 

  4.Network and security platform  

  5.Cloud platform  

  6.End-user computing platform  

  7.Container platform  

   

  36.Module

  1.vSphere components and workflow  

  2.ESXi deployment plan  

  3.Choosing the hardware platform  

  4.Identification of the storage architecture  

  5.Defining the network configuration  

  6.ESXi installation  

  7.Where to install ESXi? 

  8.Preparing for deployment 

  9.Interactive installation 

  10.Configuring DHCP 

  11.VMware vSphere HTML5 client 

  12.ESXi configuration  

  13.Management console configuration  

  14.Enabling SSH access  

  15.Configuring NTP  

   

  37.Module

  1.Virtual networking 

  2.vSS 

  3.Managing vSS  

  4.VMkernel adapters 

  5.Physical adapters 

  6.TCP/IP stacks  

   

  38.Module

  1.Storage basics  

  2.The evolution of the storage world  

  3.Spinning disks  

  4.Flash devices  

  5.Storage array  

  6.Converged networks 

  7.VMware vSphere storage types  

  8.Storage types at the VM logical level  

  9.Storage types at the VM physical level  

  10.Storage types at the ESXi logical level  

  11.Storage types at the ESXi physical level  

  12.VMware vSphere storage configuration  

  13.VM snapshots  

  14.Virtual Machine File System (VMFS) 6  

  15.Datastore layout 

   

  39.Module

  1.VM components  

  2.Virtual hardware  

  3.vCPUs  

  4.Memory  

  5.Network adapter  

  6.Virtual disks  

  7.VMware Tools  

  8.Deploying VMs  

  9.Creating a new VM  

  10.Installing the OS  

  11.Installing VMware Tools

  12.Deploying a VM from a template  

  13.Cloning a VM  

  14.Deploying Open Virtual Format (OVF) and Open Virtual Appliance 

  15.Managing VMs  

  16.Adding or registering an existing VM  

  17.Removing or deleting a VM  

  18.Managing the power state of a VM  

  19.Managing VM snapshots

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;
  • Microsoft şirkətinin rəsmi tədris proqramı əsasında dərslər.

  Materiallar:

  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan və ingilis dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `