İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Verilənər bazası üzrə proqramçılıq

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

24 dərs (3 ay)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

19:00-21:00 - həftə içi

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 900 azn 

Adi - 200 azn (aylıq)

Güzəştli* - 150 azn (aylıq)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Verilənlər bazası inzibatçısı
 • Developer
 • Implementer
 • Sistem administrator

KURSUN MƏQSƏDİ:

 • PL/SQL paketləri ilə əlaqəli dizayn qurmaq
 • Alt proqramların paketlərinin yaradılması

 • PL/SQL anonim bloklarının   dizaynınının səmərəli şəkildə icra edilməsi

 • Oracle tərərfindən verilən pl/sql paketlərinin ekran çıxışının formalaşdırılması, fayl  və mail çıxışının istifadə olunması

 • Dinamiki SQL vasitəsilə Kod uzantısının yazılması

 • PL/SQL sintaksisi və xüsusiyyətlərinin təsvir olunması

 • Prosedur və funksiyasının yaradılması

 • PL/SQL -in altproqramları arasında asılıqları idarə etmək

TƏLİM PROQRAMI:

  Introduction

  • Course Objectives
  • Course Agenda
  • Describe the Human Resources (HR) Schema
  • PL/SQL development environments available in this course
  • Introduction to SQL Developer

  Introduction to PL/SQL

  • Overview of PL/SQL
  • Identify the benefits of PL/SQL Subprograms
  • Overview of the types of PL/SQL blocks
  • Create a Simple Anonymous Block
  • How to generate output from a PL/SQL Block?

  Declare PL/SQL Identifiers

  • List the different Types of Identifiers in a PL/SQL subprogram
  • Usage of the Declarative Section to Define Identifiers
  • Use variables to store data
  • Identify Scalar Data Types
  • The %TYPE Attribute
  • What are Bind Variables?
  • Sequences in PL/SQL Expressions

  Write Executable Statements

  • Describe Basic PL/SQL Block Syntax Guidelines
  • Learn to Comment the Code
  • Deployment of SQL Functions in PL/SQL
  • How to convert Data Types?
  • Describe Nested Blocks
  • Identify the Operators in PL/SQL

  Interaction with the Oracle Server

  • Invoke SELECT Statements in PL/SQL
  • Retrieve Data in PL/SQL
  • SQL Cursor concept
  • Avoid Errors by using Naming Conventions when using Retrieval and DML Statements
  • Data Manipulation in the Server using PL/SQL
  • Understand the SQL Cursor concept
  • Use SQL Cursor Attributes to Obtain Feedback on DML
  • Save and Discard Transactions

  Control Structures

  • Conditional processing using IF Statements
  • Conditional processing using CASE Statements
  • Describe simple Loop Statement
  • Describe While Loop Statement
  • Describe For Loop Statement
  • Use the Continue Statement

  Composite Data Types

  • Use PL/SQL Records
  • The %ROWTYPE Attribute
  • Insert and Update with PL/SQL Records
  • INDEX BY Tables
  • Examine INDEX BY Table Methods
  • Use INDEX BY Table of Records

  Explicit Cursors

  • What are Explicit Cursors?
  • Declare the Cursor
  • Open the Cursor
  • Fetch data from the Cursor
  • Close the Cursor
  • Cursor FOR loop
  • The %NOTFOUND and %ROWCOUNT Attributes
  • Describe the FOR UPDATE Clause and WHERE CURRENT Clause

  Exception Handling

  • Understand Exceptions
  • Handle Exceptions with PL/SQL
  • Trap Predefined Oracle Server Errors
  • Trap Non-Predefined Oracle Server Errors
  • Trap User-Defined Exceptions
  • Propagate Exceptions
  • RAISE_APPLICATION_ERROR Procedure

  Stored Procedures

  • Create a Modularized and Layered Subprogram Design
  • Modularize Development With PL/SQL Blocks
  • Understand the PL/SQL Execution Environment
  • List the benefits of using PL/SQL Subprograms
  • List the differences between Anonymous Blocks and Subprograms
  • Create, Call, and Remove Stored Procedures
  • Implement Procedures Parameters and Parameters Modes
  • View Procedure Information

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;

  Materiallar:

  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan və ingilis dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `