İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Verilənlər bazasının inzibatçılığı

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

4 ay (32 dərs)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

19:00-21:00 - həftə içi (həftədə 2 dəfə)

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 1600 azn 

Adi - 200 azn (aylıq)

Güzəştli* - 150 azn (aylıq)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət.


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Production Database Administrators (DBAs)
 • Development DBAs
 • DB Architects 
 • DB designers and analysts..

KURSUN MƏQSƏDİ:

 • Oracle Database: Administration Workshop
 • Oracle Database: Introduction to SQL
 • Oracle Database Administration Learning Subscription
 • Unlimited Product Learning Subscription

TƏLİM PROQRAMI:

  Understanding Oracle Database Architecture - Oracle Database: Administration Workshop

  • Understanding Oracle Database Instance Configurations
  • Understanding Oracle Database Memory and Process Structures
  • Understanding Logical and Physical Database Structures
  • Understanding Oracle Database Server Architecture

  Managing Users, Roles and Privileges - Oracle Database: Administration Workshop

  • Assigning Quotas to Users
  • Applying the Principal of Least Privilege
  • Creating and Assigning Profiles
  • Administering User Authentication Methods
  • Managing Oracle Database Users, Privileges, and Roles

  Moving Data - Oracle Database: Administration Workshop

  • Using External Tables
  • Using Oracle Data Pump
  • Using SQL*Loader

  Configuring Oracle Net Services - Oracle Database: Administration Workshop

  • Using Oracle Net Services Administration Tools
  • Configuring Communication Between Database Instances
  • Configuring the Oracle Net Listener
  • Connecting to an Oracle Database Instance
  • Comparing Dedicated and Shared Server Configurations
  • Administering Naming Methods

  Managing Undo - Oracle Database: Administration Workshop

  • Understanding Transactions and Undo Data
  • Storing Undo Information
  • Configuring Undo Rentention
  • Comparing Undo Data and Redo Data
  • Understanding Temporary Undo

  Using Conversion Functions and Conditional Expressions - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Applying the NVL, NULLIF, and COALESCE functions to data
  • Understanding implicit and explicit data type conversion
  • Using the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
  • Nesting multiple functions

  Using SET Operators - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Matching the SELECT statements
  • Using the ORDER BY clause in set operations
  • Using The INTERSECT operator
  • Using The MINUS operator
  • Using The UNION and UNION ALL operators

  Managing Views - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Managing Views

  Retrieving Data using the SQL SELECT Statement - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Using Column aliases
  • Using The DESCRIBE command
  • Using The SQL SELECT statement
  • Using concatenation operator, literal character strings, alternative quote operator, and the DISTINCT keyword
  • Using Arithmetic expressions and NULL values in the SELECT statement

  Reporting Aggregated Data Using Group Functions - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Restricting Group Results
  • Creating Groups of Data
  • Using Group Functions

  Managing Tables using DML statements - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Managing Database Transactions
  • Using Data Manipulation Language
  • Controlling transactions

  Managing Schema Objects - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Creating and using temporary tables
  • Managing constraints

  Managing Database Instances - Oracle Database: Administration Workshop

  • Starting Up Oracle Database Instances
  • Using Data Dictionary Views
  • Shutting Down Oracle Database Instances
  • Using Dynamic Performance Views
  • Using the Automatic Diagnostic Repository (ADR)
  • Using the Alert Log and Trace Files
  • Managing Initialization Parameter Files

  Managing Storage - Oracle Database: Administration Workshop

  • Managing Resumable Space Allocation
  • Shrinking Segments
  • Deferring Segment Creation
  • Using Space-Saving Features
  • Deploying Oracle Database Space Management Features
  • Managing Different Types of Segments
  • Using Table and Row Compression
  • Understanding Block Space Management

  Accessing an Oracle Database with Oracle supplied Tools - Oracle Database: Administration Workshop

  • Using the Database Configuration Assistant (DBCA)
  • Using Oracle Enterprise Manager Cloud Control
  • Using racle enterprise Manager Database Express
  • Using SQL Developer
  • Using SQL Plus

  Managing Tablespaces and Datafiles - Oracle Database: Administration Workshop

  • Viewing Tablespace Information
  • Creating, Altering and Dropping Tablespaces
  • Managing Table Data Storage
  • Implementing Oracle Managed Files
  • Moving and Renaming Online Data Files

  Restricting and Sorting Data - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Applying Rules of precedence for operators in an expression
  • Limiting Rows Returned in a SQL Statement
  • Using Substitution Variables
  • Using the DEFINE and VERIFY commands

  Displaying Data from Multiple Tables Using Joins - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Using Self-joins
  • Using Various Types of Joins
  • Using Non equijoins
  • Using OUTER joins

  Understanding Data Definition Language - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Using Data Definition Language

  Managing Data in Different Time Zones - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Working with CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP,and LOCALTIMESTAMP
  • Working with INTERVAL data types

  Using Single-Row Functions to Customize Output - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Manipulating strings with character functions in SQL SELECT and WHERE clauses
  • Performing arithmetic with date data
  • Manipulating numbers with the ROUND, TRUNC and MOD functions
  • Manipulating dates with the date function

  Using Subqueries to Solve Queries - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Using Single Row Subqueries
  • Using Multiple Row Subqueries

  Managing Sequences, Synonyms, Indexes - Oracle Database: Introduction to SQL

  • Managing Indexes
  • Managing Synonyms
  • Managing Sequences

  Creating CDBs and Regular PDBs - Oracle Database: Managing Multitenant Architecture Ed 1

  • Configure and create a CDB
  • Create a new PDB from the CDB seed
  • Explore the structure of PDBs

  Backup and Duplicate - Oracle Database: Managing Multitenant Architecture Ed 1

  • Perform Backup and Recover CDBs and PDBs
  • Duplicate an active PDB
  • Duplicate a Database

  Manage Application PDBs - Oracle Database: Managing Multitenant Architecture Ed 1

  • Explain the purpose of application root and application seed
  • Define and create application PDBs
  • Install, upgrade and Patch applications
  • Create and administer Application PDBS
  • Clone PDBs and Application containers
  • Plug and unplug operations with PDBs and application containers
  • Comparing Local Undo Mode and Shared Undo Mode

  Recovery and Flashback - Oracle Database: Managing Multitenant Architecture Ed 1

  • Restore and Recovering Databases with RMAN
  • Perform CDB and PDB flashback

  Backup Strategies and Terminology - Oracle Database: Backup and Recovery Workshop

  • Perform Full and Incremental Backups and Recoveries
  • Compress and Encrypt RMAN Backups
  • Use a media manager
  • Create multi-section backups of very large files
  • Create duplexed backup sets
  • Create archival backups
  • Backup of recovery files
  • Backup non database files
  • Back up ASM meta data

  Restore and Recovery Concepts - Oracle Database: Backup and Recovery Workshop

  • Employ the best Oracle Database recovery technology for your failure situation
  • Describe and use Recovery technology for Crash, Complete, and Point-in-time recovry

  Using Flashback Technologies - Oracle Database: Backup and Recovery Workshop

  • Configure  your Database  to support Flashback
  • Perform flashback operations

  Duplicating a Database - Oracle Database: Backup and Recovery Workshop

  • Duplicate Databases

  Diagnosing Failures - Oracle Database: Backup and Recovery Workshop

  • Detect and repair database and database block corruption
  • Diagnosing Database Issues

  Transporting Data - Oracle Database: Backup and Recovery Workshop

  • Transport Data

  Install Grid Infrastructure and Oracle Database - Oracle Database: Deploy, Patch and Upgrade Workshop

  • Install Grid Infrastructure for a Standalone server
  • Install Oracle Database software

  Patching Grid Infrastructure and Oracle Database - Oracle Database: Deploy, Patch and Upgrade Workshop

  • Patch Grid Infrastructure and Oracle Database

  Upgrading to Oracle Grid Infrastructure - Oracle Database: Deploy, Patch and Upgrade Workshop

  • Upgrade Oracle Grid Infrastructure

  Oracle Database 18c: New Features - Oracle Database: Deploy, Patch and Upgrade Workshop

  • Image and RPM based Database Installation

  Oracle Restart - Oracle Database: Deploy, Patch and Upgrade Workshop

  • Configure and use Oracle Restart to manage components

  Install Grid Infrastructure for a Standalone server - Oracle Database: Deploy, Patch and Upgrade Workshop

  • Rapid Home Provisioning

  Using Availability Enhancements - Oracle Database 19c: New Features for Administrators

  • Use an RMAN recovery catalog
  • Use Flashback Database

  Monitoring and Tuning Database Performance - Oracle Database: Administration Workshop

  • Managing Memory Components
  • Understanding The Automatic Workload Repository (AWR)
  • Understanding The Advisory Framework
  • Monitoring Wait Events, Sessions, and Services
  • Managing Metric Thresholds and Alerts
  • Understanding and Using The Performance Tuning Methodology
  • Performing Performance Planning
  • Understanding The Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;

  Materiallar:

  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan və ingilis dilində

SERTİFİKATLAR:

  Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `