İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Java ilə proqramlaşdırma

KURSUN MÜDDƏTİ:

6 ay (48 dərs)

KURSUN VAXTI:

19:00-21:00 - həftə içi (həftədə 2 dəfə)


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • İlkin proqramlaşdırma və kodlaşdırma biliklərinə malik olan mütəxəssislər;
 • JAVA proqramlaşdırma dili üzrə biliklər əldə etmək istəyən yeni mütəxəssislər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Desktop və mobil applikasiyaların yaradılması;
 • Veb saytların hazırlanması;

TƏLİM PROQRAMI:

  JAVA SE

  1. JAVA Virtual Machine
  2. Leksika
  3. Əməliyyatlar
  4. Klassların və metodların ətraflı baxımı
  5. İrsilik
  6. İstisnalar (Exceptions)
  7. Faylların istifadəsi
  8. Kolleksiyalar
  9. SQL
  10. JAVA GUI (swing) / Project
  11. Birinci sadə proqramın yazılması
  12. Primitiv tiplər. Dəyişənlər
  13. Klasslara giriş
  14. Massivlər. Foreach əmri
  15. Final interfeyslər və abstraktlar
  16. Enumeration, polimorfizm
  17. Generics

   

  JAVA EE

  1. HTML, CSS , JS introduction 
  2. Frameworks
  3. Java Servlet
  4. JAVA JSP
  5. JAVA JSF MVC 
  6. JAVA EJB (JPA library)

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;

   

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan və ingilis dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı