ISO 27001 auditi

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK

 • KURSUN MÜDDƏTİ
  5 gün (40 saat)
 • KURSUN VAXTI
  10:00-18:00 (həftə içi)

Qiymət

Adi : 1000 ⋔ (ümumi)
Korporativ : 1200 ⋔ (ümumi)

Nə öyrənəcəksiz?

 • “ISO/IEC 27001 – İnformation Security Management Systems” - informasiya təhlükəsizliyinin idarəetmə sistemləri üzrə qəbul edilmiş beynəlxalq standartın tələblərini və tətbiq üsullarının öyrənilməsi

İştirak tələbləri

İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsi üzrə çalışan mütəxəssislər

İnformasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinin auditi ilə məşğul olan şəxslər

“ISO/IEC 27001:2015” standartı üzrə beynəlxalq sertifikat almaq istəyən şəxslər

İnformasiya təhlükəsizliyinin menecmenti sahəsində çalışmaq istəyən şəxslər

Təlim proqramı

 • Terimler ve Kavramlar
 • Bilgi Güvenliği Faydaları
 • Risk Analizi Temelleri
 • Varlık Envanterinin Çıkarılması
 • Pratik Çalışma, Varlık Envanteri
 • Risk Analizine Giriş, Tehdit Tanımlama Pratik Çalışma
 • Risk Analizi ve Değerlendirme Pratik Çalışma
 • I Günü Gözden Geçirme
 • I Günü Tekrar ve Değerlendirme
 • Risk İşleme ve Ek-A Tedbirlerin (Kontrollerin) Seçilmesi Pratik Çalışma
 • Bilgi Güvenliği Senetleştirilmesi
 • A.5 Bilgi güvenliği politikaları ve A.6 Bilgi güvenliği organizasyonu
 • A.7 İnsan kaynakları güvenliği ve A.8 Varlık yönetimi
 • A.9 Erişim kontrolü ve A.10 Kriptografi
 • A.11 Fiziksel ve çevresel güvenlik
 • A.12 İşletim güvenliği
 • II Günü Gözden Geçirme
 • II Günü Tekrar ve Değerlendirme
 • A.13 Haberleşme güvenliği
 • A.14 Sistem temini, geliştirme ve bakımı
 • A.15 Tedarikçi ilişkileri
 • A.16 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi, A.17 İş sürekliliği yönetiminin bilgi güvenliği hususları ve A.18 Uyum
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Proses Yaklaşımı, PUKO Döngüsü
 • Liderlik, Planlama, Organizasyon
 • Destek Prosesleri, Eğitimler, Senetlerin İdare Olunması, İletişim
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Tatbik Edilmesi
 • Sınav
 • III Günü Gözden Geçirme
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İzleme ve İyileşme
 • Bilgi Güvenliği İç Denetimler ve İyileşme
 • Bilgi Güvenliği Dahili Audit Programının Geliştirilmesi
 • Dahili Audit Planlama
 • Dahili Auditor Sorumlulukları, Ekip Seçimi
 • Dahili Auditor Kimliği, Davranışları
 • Dahili Audit Soru Listesi Hazırlama
 • Soru Becerisi
 • Audit Yapma, Davranışlar
 • IV Günü Gözden Geçirme
 • IV Günü Gözden Geçirme
 • Açılış toplantısı
 • Pratik Audit Yapma
 • Pratik Audit Değerlendirme
 • Uygunluzluk Tespit Etme ve Kaydetme
 • Dahili Audit Raporu Hazırlama
 • 15:00 – 15:30 Takip Denetimi ve Düzeltici Faaliyetler
 • Sınav Hazırlığı
 • Audit Yapma, Davranışlar
 • Kurs Sonu

Təlim haqqında

Niyə İKT LAB-da " ISO 27001 auditi " təlimi ?

Təlimin məqsədi “ISO/IEC 27001 – İnformation Security Management Systems” - informasiya təhlükəsizliyinin idarəetmə sistemləri üzrə qəbul edilmiş beynəlxalq standartın tələblərini və tətbiq üsullarını yerli mütəxəssislərə öyrətməkdir. Təlimdə standartın bütün tələblərini öyrətmək ilə yanaşı təşkilatlarda bu standartı tətbiq etmək üçün vacib olan rəsmi auditor statusunun alınması üçün beynəlxalq imtahan keçiriləcəkdir. Təlim çərçivəsində yerli mütəxəssislər üçün adıçəkilən standartın tətbiqi və auditi üzrə IRCA (International Register of Certificated Auditors) təşkilatı tərəfindən qeydiyyata alınmış Mərkəz tərəfindən beynəlxalq imtahan keçiriləcəkdir. Bu imtahanı uğurla verən yerli mütəxəssislərə İSO 27001 standartının tətbiqi üzrə baş auditor sertifikatı veriləcəkdir.

Beynəlxalq və müasir tədris proqramı

Bu təlim proqramı beynəlxalq təlim proqramına əsaslanır.

Tədris metodikası və resurslar

Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

Mövzular üzrə təqdimatlar – Türk dilində

Əlavə tədris materialları

Müasir infastruktur və rahat mühit

Dərslər ən yeni texnologiyalar ilə təchiz edilmiş sinif otaqlarında keçirilir

Çay və kofe fasiləsində, tələbələr və müəllimlərlə təcrübənizi paylaşacaqsınız

Dövlət Sertifikatı, Beynəlxalq sertifikat və Diplom

Dövlət sertifikatı

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatını qazanacaqsınız

Beynəlxalq sertifikat

Ödənişli imtahan nəticəsində təqdim oluna biləcək sertifikatlar

“Esenek” Eğitim Mərkəzinin IRCA təşkilatı tərəfindən qeydiyyata alınmış rəsmi, beynəlxalq sertifikatı

Təlimçilərimiz

Halil Çelik Alaettin oğlu

(“Esenek” Eğitim Mərkəzinin rəhbəri)

Qeydiyyat forması

ISO 27001 auditi təlimi üzrə

Adınız:
Soyadınız:
Mobil nömrənizin prefiksi:
Mobil nömrəniz:
E-poçt:
© İKT LAB Tətbiq və Tədris Mərkəzi 2024
 • |