Müəllimlərimiz

RƏQƏMSAL BACARIQLAR VƏ OFİS PROQRAMLARI

AYAZ KƏRİMOV

MS Office,MS Powerpoint

DATA ANALİTİKA

ŞƏBƏKƏ VƏ SİSTEM İNZİBATÇILIĞI

PROQRAMLAŞDIRMA

KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK

QRAFİK DİZAYN

MENECMENT

BİZNES

XARICI DILLƏR

İOT VƏ ROBOTOTEXNIKA

© İKT LAB Tətbiq və Tədris Mərkəzi 2024
  • |