Linux Redhat İnzibatçılığı

ŞƏBƏKƏ VƏ SİSTEM İNZİBATÇILIĞI

 • KURSUN MÜDDƏTİ
  3 ay (24 dərs) - 48 saat
 • KURSUN VAXTI
  19:00-21:00 - həftə içi (həftədə 2 dəfə)

Qiymət

Adi : 250 ⋔ (aylıq)
Korporativ : 700 ⋔ (ümumi)
Güzəştli* : 200 ⋔ (aylıq)
* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət

Nə öyrənəcəksiz?

 • Server əməliyyat sistemi və servislərinin idarə olunması
 • Proqram təminatlarının distributivasiya və yenilənmələri
 • Təyin olunmuş serverlərin profillənməsi və monitorinqi
 • Mərkəzi idarəetmə sisteminin qurulması
 • Nasazlıqların aşkarlanması və aradan qaldırılması

İştirak tələbləri

İT-nin əsasları təlimini bitirən şəxslər

Sistem inzibatçılığı ilə məşğul olan mütəxəssislər

Sistem inzibatçılığı sahəsinə marağı olan yeni mütəxəssislər

Linux Redhat inzibatçılığını öyrənmək istəyən şəxslər

Təlim proqramı

 • All about Linux
 • What is Linux? History of Linux.
 • Linux vs Unix.
 • Linux distributions.
 • Advantages of using Linux.
 • What is Opensource.
 • Linux Installation.First Commands,Workplace Environments
 • Practical installation of Linux
 • Desktop Environment
 • Command Line Environment
 • First Commands
 • Basic command line tools
 • All operations on files and directories
 • Creating, renaming, moving, and deleting directories
 • Helping tools and Manuals
 • Piping in Unix
 • Advanced operations on files and directories
 • File editing,listing,comparing tools
 • Search tools
 • Archiving,compressing and extracting
 • User Managment and Permission
 • Operations on users
 • Operations on groups
 • Permission
 • Environment variables and Redirections
 • Bashrc and bash_profile files, profile.d directory.
 • Exporting user environment variables
 • Alias
 • Devices and Filesystems
 • Filesystem hirearchy
 • Filesystem types
 • Basic managing filesystems
 • Working with removable devices
 • Processes and services
 • Analyzing, monitoring and managing of processes
 • Managing system services
 • Runlevels
 • User and Group Management. Passwd, shadow, group, gshadow, skell, login.defs, /etc/default/useradd
 • Permissions Management, standard file permissions.
 • Advanced file permissions, file access list, file attributes, group collaborations, sticky bit.
 • Configuring Networking
 • Process Management
 • System Performance Reporting
 • System Optimization Basics
 • Scheduling Tasks, crond & atd Configuring Logging
 • Managing software & packages. Creating repositories. Dependencies, yum & rpm, dnf, modules, stream.
 • Managing Partitions, fdisk, gdisk, creating file systems on partition, mount processes. Creating swap.
 • Logical Volume Management. VG, PV, LV, resizing VG and LV.
 • Managing and Understanding the Boot Procedure Basic Kernel Management.
 • Managing SELinux.
 • Configuring a Firewall.
 • Configuring Time Services. Chrony & NTP. Managing Time Synchronization.
 • Basic bash scripting.
 • Configuring SSH and HTTP servises.
 • Sample RHCSA Exam.

Təlim haqqında

Niyə İKT LAB-da " Linux Redhat İnzibatçılığı " təlimi ?

Bu təlimdə Linux üzrə başlanğıc biliklərdən başlayaraq administrativ biliklərə qədər nail ola biləcəksiniz. Hər dərs praktiki məşğələlər tətbiq olunacaqdır. Təlimi bitirdikdən sonra tələbələr Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) Red Hat Certified Engineer (RHCE) imtahanlarını verə biləcəklər.

Beynəlxalq və müasir tədris proqramı

Bu təlim beynəlxalq təlim proqramlarına əsaslanır. Təlimdə aşağıdakı beynəlxalq tədris proqramlarından istifadə olunur:

Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

Red Hat Certified Engineer (RHCE)

Tədris metodikası və resurslar

Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

Real lab-lar üzərində praktiki işləmək imkanı

Müasir infastruktur və rahat mühit

Dərslər ən yeni texnologiyalar ilə təchiz edilmiş sinif otaqlarında keçirilir

Çay və kofe fasiləsində, tələbələr və müəllimlərlə təcrübənizi paylaşacaqsınız

Dövlət Sertifikatı, Beynəlxalq sertifikat və Diplom

Dövlət sertifikatı

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatını qazanacaqsınız

Beynəlxalq sertifikat

Ödənişli imtahan nəticəsində təqdim oluna biləcək sertifikatlar

Red Hat Certified Engineer (RHCE)

Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

Diplom

 1. Linux Redhat İnzibatçılığı

Təlimçilərimiz

Qeydiyyat forması

Linux Redhat İnzibatçılığı təlimi üzrə

Adınız:
Soyadınız:
Mobil nömrənizin prefiksi:
Mobil nömrəniz:
E-poçt:
© İKT LAB Tətbiq və Tədris Mərkəzi 2024
 • |