İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi
TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

6 həftə (36 saat)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 400 azn 

Adi - 360 azn  (ümumi)

Güzəştli* - 340 azn (ümumi)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət.


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • İlkin mikrosxem biliklərinə malik olan şəxslər;
 • 15 yaşdan başlayaraq Robotototexika, Elektrik mühəndisliyi, Proqramlaşdırma və Kompüter mühəndisliyinə marağı olan hər kəs;

KURSUN MƏQSƏDİ:

 • 15 yaşdan başlayaraq məktəblilər gələcəkdə uğurlu istiqamət üçün Robotexnologiya, Elektrik mühəndisliyi, Proqramlaşdırma və Kompüter mühəndisliyi kimi sahələrlə praktiki şəkildə tanış olmaq imkanını yaratmaq;
 • Azərbaycanda bu istiqamət üçün peşəkar mütəxəssislər yetişdirmək.

TƏLİM PROQRAMI:

  a) Mühəndislik istiqamətləri;

  • Məqsədyönlü innovasiya,
  • Yaradıcı və Analitik bacarıqlar
  • Memarlıq
  • Mülki və Maşın mühəndisliyi
  • Elektrik mühəndisliyi

  b) Proqramlaşdırma

  • Kodlama ilə tanışlıq
  • Blok proqramlamadan istifadə
  • Qarşıya çıxmış problemlərin maşının robotun funksiyalarında edərək proqramlama həlli

  c) Əldə ediləcək nəticələr

  • Scrach və C təməlli Arduino proqramlaşdırma dillərinin öyrənilməsi
  • Verilmiş tapşırığa uyğun Robotun dizayn edilməsi
  • İOT, HUMANOİD robotların iş prinsipinin dərki
  • Prototipləşdirmənin təməlləri və öz texnologiyanın düzəldilməsi və istehsalı

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Hər şagirdin biliyi öyrənmə və dərketmə qabiliyyətinə görə fərdi yanaşma;
  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;

   

  Materiallar:

  • İstifadə olunacaq robot dəstləri;
  • Öyrəniləcək olan proqramlamalar;
  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan və ingilis dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

  Robototexnika və Əşyaların İnterneti

 • IoT maker
 • Arduino
` `