Ms Word

RƏQƏMSAL BACARIQLAR VƏ OFİS PROQRAMLARI

 • KURSUN MÜDDƏTİ
  6 dərs
 • KURSUN VAXTI
  15:00-17:00 – həftə içi 19:00-21:00 – həftə içi

Qiymət

Adi : 50 ⋔ (ümumi)
Korporativ : 80 ⋔ (ümumi)
Güzəştli* : 40 ⋔(ümumi)
* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət

Nə öyrənəcəksiz?

 • İlkin kompüter bilikləri və internetlə tanışlıq
 • Sosial şəbəkələrdən istifadə qaydası
 • Təşkilatlarda istifadə olunan kargüzarlıq qaydaları
 • Sənədlərin hazırlanması bilikləri

İştirak tələbləri

İlkin kompüter biliklərinə yiyələnmək istəyən şəxslər

Ofis işçiləri

Microsoft Office Specialist (MOS) sertifikatına hazırlaşan şəxslər

Təlim proqramı

 • Proqramın işə salınması, proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri. Lent istifadəçi interfeysi.
 • Sürətli müraciət alətlərpaneli və vəziyyət paneli
 • Mətnin daxil edilməsi və redaktəsi. Mətn fraqmentinin seçilməsi
 • .docx formatı. Sənədin yaddaşda saxlanması, bağlanması, açılması
 • Şriftin seçilməsi, ölçüsünün təyin edilməsi. Mətnin formatlaşdırılması
 • Mətnin düzləndirilməsi, abzaslararası məsafə, sətirlərarası məsafə, çap olunmayan simvollar
 • Mətnin formatının nüsxəsinin çıxarılması
 • Mübadilə buferi ilə iş
 • Sənədə cədvəlin yerləşdirilməsi, cədvəllərin tipləri, dizaynı
 • Cədvələ sətir və sütunların əlavə edilməsi
 • Mətnin cədvələ, cədvəlin mətnə çevrilməsi
 • Cədvəldə sadə hesablamaların aparılması
 • Siyahılarla iş: Nömrələnmiş, nişanlanmış və çoxsəviyyəli siyahıların yaradılması
 • Yeni səhifənin yaradılması
 • Yeni çərçivənin yaradılması. Avtofiqurlarla iş
 • Mətnin sütunlara bölünməsi
 • Hiperəlaqə
 • Sənədə kolontitul daxil edilməsi, səhifələrin nömrələnməsi
 • Səhifənin parametrlərinin sazlanması: sahələr, istiqamət, vərəqin ölçüsü
 • Sənədə obyektlərin daxil edilməsi: Şəkil, diaqram, düstur, simvol və mətn qutusu
 • Obyektlərin avtomatik adlandırılması
 • Mətnsonu və səhifəsonu izahatların avtomatik yaradılması
 • Sənədə çərçivə, arxa fon və su nişanının yerləşdirilməsi
 • Sənədə qeydlərin daxil edilməsi
 • Sənədin görünüş rejimləri, miqyas
 • Sənədin çapa hazırlanması
 • Mündəricatın yaradılması
 • Mətndə sözlərin sinonimlərinin tapılması və tərcümə edilməsi
 • Proqramın parametrlərinin sazlanması
 • Sənəd haqqında məlumat, sənədin mühafizəsi. Məlumat kitabçası ilə iş

Təlim haqqında

Niyə İKT LAB-da " Ms Word " təlimi ?

Təlimdə təşkilatlarda istifadə olunan kargüzarlıq qaydaları, sənədlərin hazırlanması biliklərini öyrənməklə yanaşı, tələbələrimiz beynəlxalq MOS sertifikat imtahanına hazırlıq keçəcəklər

Beynəlxalq və müasir tədris proqramı

Bu təlim beynəlxalq təlim proqramlarına əsaslanır. Təlimdə aşağıdakı beynəlxalq tədris proqramlarından istifadə olunur:

Microsoft Office Specialist (MOS)

Tədris metodikası və resurslar

Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

Microsoft-un rəsmi tədris proqramı ilə MOS imtahanına hazırlıq

Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)

Mövzular üzrə tapşırıqlar

Müasir infastruktur və rahat mühit

Dərslər ən yeni texnologiyalar ilə təchiz edilmiş sinif otaqlarında keçirilir

Çay və kofe fasiləsində, tələbələr və müəllimlərlə təcrübənizi paylaşacaqsınız

Dövlət Sertifikatı, Beynəlxalq sertifikat və Diplom

Dövlət sertifikat

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatını qazanacaqsınız

Təlimçilərimiz

Elçin Tarverdiyev

(MOS, MCT, DA-100: Power BI Certified)

Ayaz Kərimov

Qeydiyyat forması

Ms Word təlimi üzrə

Adınız:
Soyadınız:
Mobil nömrənizin prefiksi:
Mobil nömrəniz:
E-poçt:
© İKT LAB Tətbiq və Tədris Mərkəzi 2024
 • |