İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi
TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

Nizami Cəfərov

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

6 ay (48 dərs)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 1800 azn 

Adi -180 azn (aylıq)

Güzəştli* - 144 azn (aylıq)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət.


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Dizayn sahəsinə marağı olan şəxslər;
 • Dizayn sahəsində çalışan mütəxəssislər;
 • Dizayn sahəsində çalışmağa başlayan yeni mütəxəssislər;
 • Layihələndirmə ilə məşğul olan mütəxəssislər

KURSUN MƏQSƏDİ:

3D qrafika təlimi 2 modul üzrə keçiriləcəkdir:

 • Autodesk AutoCAD
 • Autodesk 3dsMAX

 

Kursda aşağıdakı biliklər öyrədilir:

 • Layihələndirmənin əsasları;
 • 3D-modelləşdirmə və vizuallaşdırma;
 • Landşaft dizaynın hazırlanması;
 • Hərəktəli animasiya işlərinin hazırlanması;
 • İnteryer;
 • Exteryer;
 • Müxtəlif növ 3D modellərin hazırlanması və dizaynı

TƏLİM PROQRAMI:

  Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

  I modul: AutoDesk AutoCAD:

  • Proqram interfeysi
  • AutoCAD primitivləri
  • Koordinatlarla iş
  • Obyektlərin redaktəsi
  • Obyektlərin xassələri və laylar
  • Bloklar
  • Ştrixləmə
  • Mətnlərlə iş
  • Ölçülər
  • Çapa hazırlama
  • 3D-modelləşdirmənin əsas anlayışları
  • 3D obyektlərin hazırlanması metodları
  • 3D obyektlərin redaktəsi
  • Səthlər
  • Torlar və nöqtələr buludu
  • Vizuallaşdırma
  • Layihə sənədlərinin hazırlanması

   

  II modul: AutoDesk 3dsMAX:

  • 3DS MAX-a giriş
  • Ümumi məlumat. Proqramın imkanları. Sistem təlabatları. İnterfeys.
  • Sadə obyektlərin yaradılması
  • Sadə obyektlərin-primitivlərin yaradılması. Primitivlərin parametrləri. Yaradılma metodları. Primitivlərin növləri
  • Obyektlərin idarəedilməsi
  • Obyektlərin seçilmə üsulları
  • Obyektlərin transformasiyası
  • Klonların yaradılması
  • Massivlər
  • Düzləndirmə
  • Birləşdirmələr
  • Koordinat sistemləri və transformasiya mərkəzləri
  • Obyektlərin modelləşdirilməsi
  • 3 DS MAX-da modelləşdirmənin növləri və modifikatorlardan istifadə qaydaları
  • Kamera və işıqlandırma.
  • Kameralardan istifadə. Kameraların parametrləri. Səhnənin işıqlandırılmasının əsasları
  • Vizuallaşdırma
  • Vizualizasiyanın tipləri, növləri, parametrləri, effektləri və idarə edilməsi.

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Autodesk şirkətinin rəsmi dərslikləri

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `