1 Noyabr AGILE MANAGEMENT LAHİYƏ MENECMENTİNİN - ÜSTÜNLÜKLƏRİ MÖVZUSUNDA SEMİNAR KEÇİRİLƏCƏKDİR

Sizi 4 noyabr saat 15:00-da keçiriləcək “Agile Management – Layihə menecmentinin üstünlükləri” adlı ödənişsiz seminara dəvət edirik.

Seminarda aşağıdakı məsələlər üzrə məlumatlar veriləcək və müzakirələr aparılacaqdır:

  • Layihələrin idarə edilməsi üzrə metod, strategiya və beynəlxalq yanaşmaların öyrənilməsi;
  • Layihələrin idarə edilməsi prosesinin təşkili və layihə ilə əlaqədar vaxt, resurslar, büdcə, risk və keyfiyyətin idarə edilməsi bacarığı;
  • Layihənin icra prosesinin planlaşdırılması və plan üzrə nəzarət mexanizminin qurulması bilikləri;
  • Layihənin və modulların icrası üçün zəruri zamanın hesablanması;
  • Hər tapşırıq üçün sərf olunan zamanın hesablanması;

` `