4 Oktyabr LİDERLİK - İDARƏETMƏ BACARIQLARI

Əziz dostlar, “Liderlik - İdarəetmə bacarıqları” adlı seminara hər birinizi dəvət edirik.

 

Seminarımız rəhbər şəxslərin və idaretmə işində çalışmaq istəyən şəxslərin liderlik bacarıqlarını artırmaq və gücləndirmək məqsədi ilə keçirilir. 

Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

 

Rəhbər və Lider

 • Mayers Briggs testləri əsasında Sizin liderlik stiliniz və onun inkişaf taktikləri
 • Fərqli liderlik form və stilləri
 • Rəhbər ilə liderin fərqi
 • Liderliyin əsasları

 

Öz komandanı tanımaq

 • Komandanın inkişaf etapları
 • Həvalə və cavabdehlik
 • Konflik həll etmə
 • Situasiya əsaslı liderlik
   

Təsir etmə və motivasiya

 • Təsir etmə taktikləri
 • Motiyasiya və onun formaları
   

Kommunikasiya

 • Situasiyaya əsasən ünsiyyət 
 • Komandanız və onun üzvləri ilə ünsiyyət qurmaq taktikaları
   

Qərar vermə

 • Qərar vermə bacarıqları və tətbiqi
 • Ən məhşur qərar vermə texnikaları
   

Kouçluq

 • Kouçluq nədir
 • Hansı hallarda kouçluq tətbiq edilməlidir
 • Kouçluq praktikası
  ​​​

Geri bildirim

 • Geri bildirim nədir
 • Verilmə taktikaları
   

Strateji liderlik

 • Strateji liderliyin əsasları
 • Liderliyin strateji prosesslərə inteqrasiyası
 • Daha effektiv strateji lider olmaq

Hər birinizi 22 İyun tarixində saat 10:00-17:00-da keçiriləcək seminarda gözləyirik.

` `